Aktivitetsoversigt

Oversigt over planlagte aktiviteter:

 Skolebigården:

 

14. september, 2019 kl. 09:00 - 016:00  Arbejdsdag i skolebigården, vi skal have rengjort materiellet og ryddet op efter en travl sæson.

                                                                Der afholdes også den dag valg til skolebigårdens ledelse

 

 

Biavlerforeningen

Medlemsmøder:

Torsdag d. 15. august, 2019, kl. 19:00 kommer Jørn Ege med en fortælling om "Simpel biavl"

                                                             Sted: KFUM-Huset, Kløvermarken 1, 6100 Haderslev

                                                             Bestyrelsen vil desuden kort orienter om statud på byggeprojektet i skolebigården

 

 Torsdag d. 19. september, 2019, kl. 19:00 Høstfest Honning til bedømmelse afleveres senest d. 3. september til Morten Roest

                                                            eller i skolebigården til Poul Larsen. Pris pr. bæger til bedømelse kr. 20,-

 

Generalforsamling:

Torsdag d. 21. november, 2019, kl. 19:00 afholdes der ordinær generalforsamling, dagsorden iflg vedtægterne.

                                                           Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlinge skal være formanden i hænde senest d. 7. november, 2019